Ozonskiktet – en gammal oro som kan läggas till handlingarna?

KLIMAT Från FN:s sida har det nyligen proklamerats att ozonskiktet återhämtar  sig och att vi således…