Fortsatt ökande ägarkoncentration inom jordbrukssektorn

INRIKES Jordbruksverket har presenterat de första resultaten från den strukturundersökning inom jordbrukssektorn som man genomförde förra…

Halvering av värdet på årets skörd

INRIKES Värdet på årets skörd har halverats jämfört med förra året, vilket var ett rekordår. Detta…

Spannmålsskörden 29 procent mindre än förra året

INRIKES Jordbruksverkets prognos för åretsspannmålsskörd är inte positiv. Man räknar med att den blir 29 procent…