Över 5 % av världens jordbruksproduktion förloras genom katastrofer

MILJÖ FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization, FOA) har under de senaste tio åren…