Sri Lanka bankrutt – stora gatuprotester

UTRIKES Fokus ligger fortsatt på kriget i Ukraina och andra nyheter hamnar i skymundan. En nyhet…