Skog med rödlistade arter avverkas av profithungrigt skogsbolag

MILJÖ Talltita, ullticka och knärot är några av de rödlistade arter som hittats i ett föreslaget…

Skogsbolaget SCA vill skövla skyddsvärda områden

MILJÖ Skogsbolaget SCA har anmält skogsområden i Jämtland och Västernorrland med höga naturvärden för avverkning och…

Naturskog ska skövlas i Ånge

MILJÖ Riktpunkt har förut skrivit om att gamla naturskogar med stor artrikedom hotas av brutal avverkning,…

Gamla naturskogar i Sverige kalhuggs i rasande takt

MILJÖ Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur läget är för gamla, naturliga skogar där avverkningen…

Sverige deltar i lobbygrupp mot EU:s skogsprogram

KLIMAT Kapitalistiska stater ingår i de unioner som mest främjar det egna landets kapitalister, det är…