Fackliga Världsfederationen står fär kämpande fackföreningar

FACKLIGT Det svenska kontoret för Fackliga Världsfederationen (FVF, engelska WFTU, World Federation of Trade Unions) har…