Vilka problem löser ett förstatligande av skolan?

LEDARE (9/2020) Det svenska skolsystemet är på många sätt unikt. Inte minst i det att man…

Finns det hopp för Vänsterpartiet?

INRIKES Vänsterpartiet höll nyligen kongress, och förutom frågan om partiledare har mycket fokus lagts på skrivandet…

Varför bara nyliberalism?

LEDARE (6/2020) I vart och vartannat politiskt uttalande, analys, rapport eller artikel kan man läsa om…

Debatt?

OPINION/INSÄNT Den här artikeln är den andra artikeln från vår sida i den debatt vi fört…

Venezuelas kommunister bryter med Maduro

I ett pressmeddelande från den 13 augusti tillkännagav Venezuelas Kommunistiska Parti (PCV) att man tillsammans med…

Freden, kapitalismen och imperialismen

En av de tyngsta teoretiska frågorna som nödvändigtvis måste redas upp är frågan om imperialismen. Hur…

Tankar om fritt val av egen vilja under kapitalismen och socialismen

Jag har funderat mycket på det som sägs om fri vilja och fritt val som borgarstaten…

Lärdomar av det US-amerikanska polisvåldet

Den 25 maj mördades George Floyd av fyra poliser i Minneapolis. Minst en av poliserna har…

The American dream…

Bilderna från USA är verkligen utan motstycke: massmobiliseringar som är ett berättigat utbrott av ilska från…

Arbetsolyckor och dödsfall: Problemet är kapitalismen

Uttalande från Österrikes arbetarpartis, PdA:s, sekretariat, maj 2020 Dödsolyckor på jobbet fortsätter att inträffa i Österrike.…