Tjernobyl – hur påverkades överlevarnas hälsa?

UTRIKES SVT Nyheter rapporterar 26/4 om två studier som gjorts av överlevare efter kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl…

Förvaring av kärnbränsle – korrosionsrisk eller ej?

INRIKES Förvaring av de radioaktiva återstoderna efter  kärnbränsle är en het fråga – kan detta ske…

Farlig förvaring av radioaktivt avfall

OPINION Nu ska 2 800 tunnor radioaktivt avfall som förvarats i bergrum i tas upp ur…