Evakuering efter kemikalieolycka i USA

MILJÖ På gränsen mellan Ohio och Pennsylvania i USA har ett tåg lastat med kemikalier spårat…