I solidaritet med Polens Kommunistiska Parti och mot den eskalerande anti-kommunismen!

PARTIET Riktpunkt publicerar här ett uttalande som gjorts av SKP för att uttrycka sitt fördömande av…