Biologisk mångfald i kris – ”klimatflyktingar” bland växter och djur hotas

KLIMAT, MILJÖ Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Det är många arter…