Luftföroreningar ett lika stort hot som klimatpåverkan

KLIMAT FN:s meteorologiska organisation WMO konstaterar nu att klimatförändringar och luftkvalitet kan inte behandlas åtskilda. Det…