COP27 – business as usual

KLIMAT Klimat-toppmötet COP27 har nu avslutats och det mest omtalade är att nationerna lyckades ena sig…