Svenska glaciärer smälter – ett varningstecken

KLIMAT I ett pressmeddelande från Stockholms universitet kan man läsa att inte heller Sverige är undantaget…