Avtalsrörelsen 2020 och den fackliga kampen

LEDARE (1/2020). Våren närmar sig och också avtalsrörelsen 2020. Under året löper merparten av de omkring…

Framtiden för svensk arbetsmarknad

LEDARE (10/2019). Det är knappast någon överdrift att säga att strejkrätten i Sverige i praktiken är…

Arbetarna på Amazon i Tyskland strejkar

Rapporterna om arbetssituationen på Amazon haglar tätt och företaget har inte gjort sig känt för att…

Kapitalistisk rasism

Rasismen är en förutsättning för att kapitalet skall kunna exploatera och profitera på olika grupper i…

Remissvar ang. Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Sveriges Kommunistiska Parti presenterar nu det remissvar som skickats in till Arbetsmarknadsdepartementet. Eftersom partiet inte är…

Seko Tunnelbanans solidaritetsuttalande om hamnarbetarnas strejk

Hamnarbetarförbundet utlyste en strejk igen för rätten att teckna Kollektivavtal mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar. Det…

Inskränkningar i strejkrätten (video)

Det förslag om inskränkningar i strejkrätten som lagts fram öppnar upp för omfattande dumpning av arbetarnas…

Viktiga framsteg i kampen för kollektivavtalen

Den 17 oktober ägde mer än 20 demonstrationer rum i grekiska städer, som organiserades under en…

Centerpartiet kräver att kollektivavtalen upphävs

Fördelen och styrkan med de svenska kollektivavtalen är att de gäller alla och hela arbetsmarknaden. Det…