Varför går kommunerna back? Konsekvenser av skolans och omsorgens privatisering

PARTIET  Hör och häpna! Sveriges kommuner beräknas gå back 7 miljarder. I praktiken kommer skolor, omsorg…