Rapport från Nordiskt sommarläger 2012

Det sjunde nordiska sommarlägret anordnades i danska Gedser från den 7 till den 14 juli. På…

Uttalande från Nordiska sommarlägret 2012

För sjunde året i rad har de kommunistiska partierna i Skandinavien samlats till sommarläger, i år…

Två deltagare med vitt skilda bakgrunder

Frank Svensson, Manuel Nilsson och en dansk kamrat. Två av deltagarna på det nordiska sommarlägret var…