Pressmeddelande: Fördömande av anti-kommunistiska lagar i Polen

PARTIET I ett pressmeddelande tillkännager Sveriges Kommunistiska Parti, SKP, att man idag 9 mars kommer att…

För kvinnors frigörelse!

PARTIET Idag den 8 mars, på den Internationella kvinnodagen, publicerar Riktpunkt EKI:s uttalande för kvinnors frigörelse…

EKI-konferens med anledning av att det gått 100 år från Sovjetunionens grundande

PARTIET Nu i helgen samlades 17 partier från Europeiska Kommunistiska Initiativet, EKI, till en digital konferens…

Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativet på 1:a maj, den internationella arbetarklassens dag

PARTIET  I år lyfter vi fram 1:a maj under svåra förhållanden, mitt i fördjupade motsättningar inom…

Om de konstanta prishöjningarna på elektricitet, bränsle och konsumtionsvaror

PARTIET Uttalande från sekretariatet för de europeiska kommunist- och arbetarpartiernas Initiativ: Under den senaste tiden har…

9 maj 2020: Uttalande från det Europeiska Kommunistiska Initiativet om folkens stora antifascistiska segerdag

För arbetarklassens maktövertagande idag, precis som för 75 år sedan! För 75 år sedan reste den…

Länge leve Första Maj!

Idag är det den 1 maj, arbetarklassens internationella högtidsdag. Det Europeiska Kommunistiska Initiativet, en sammanslutning av…

Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativet om coronavirus-epidemin

Coronavirus-epidemin avslöjar ökande problem och brister i våra länders sjuk- och hälsovårdssystem, som inte klarar av…

Europeiska Kommunistiska Initiativet hälsar den internationella kvinnodagen!

Idag upprätthålls inte bara den sociala diskrimineringen i EUs medlemsstater på kvinnors bekostnad, utan fördjupas också…

Svensk delegation på Europeiska Kommunistiska Initiativets möte

Den 9 december håller det Europeiska Kommunistiska Initiativet ett möte i Bryssel där en delegation från…