Utrikes födda kvinnor har sämre hälsa än andra grupper

INRIKES En ny rapport från Sveriges Kvinnoorganisationer avslöjar att utrikes födda kvinnor och flickor i Sverige…