Fortfarande många som är långtidsarbetslösa efter pandemin

INRIKES Under pandemin steg såväl arbetslösheten och långtidsarbetslösheten och den senare är fortfarande högre än innan…