80 procent av lärarna upplever en orimligt hög arbetsbelastning

FACKLIGT Sveriges Lärare har presenterat en ny rapport med namnet ”Med orimliga förutsättningar”. Den visar betydande…

Lärarstrejk i Tjeckien – mot nedskärningar

UTRIKES De tjeckiska lärarna genomförde under måndagen en generalstrejk som stängde tusentals skolor och förskolor över…

Lärare hårt drabbade av stress och ohälsa

FACKLIGT I tidningen Vi lärare tas den ökade, framförallt psykiska, ohälsan bland lärarna upp. Antalet sjukskrivningar…

Ska lärare ”slippa” angiverilagen?

FACKLIGT, INRIKES Den nya angiverilagen, som kommer att kräva att offentligt anställda anmäler papperslösa till myndigheterna,…

Stor skillnad på var de behöriga lärarna finns

INRIKES I en granskning som tidningen Skolvärlden har gjort framkommer att det är väldigt stor skillnad…

Skolattacken i Malmö

INRIKES I Malmö har två lärare dödats av en 18-årig elev på Latinskolan. Det är en…