Skrota Lex Laval

Europarådets kommitté för sociala rättigheter underkänner EU-domstolens Lavaldom och Lex Laval för att de fackliga rättigheterna…

Upp till kamp för fackliga rättigheter

Måndagen den 3 juni anordnades en promenad med ett hundratal deltagare från Byggnads och Elektrikerförbundet för…

Historisk förändring av Sveriges grundlag

Onsdagen den 24 november var en historisk dag för riksdagens sju demokratiska partier. Ja, det är…

EU lägger hinder i vägen för den svenska modellen

Regeringens lagförslag efter Lavaldomen öppnar för lönedumpning och illojal konkurrens. Om vi inte lyckas stoppa förslaget…