Följ med på historisk vandring genom Stockholm!

PARTIET/SKU I Stockholm kommer kommunisternas grundorganisation tillsammans med ungkommunisterna att arrangera en vandring i Lenins fotspår. …

Gemensamt uttalande från Europeisk Kommunistisk Aktion, på hundraårsdagen av Vladimir Iljitj Lenins död

EKA, PARTIET Idag, på 100-årsdagen av Vladimir Iljitj Lenins död (21 januari 1924), vänder vi, kommunist-…

Till minne av Lenin – vi är förpliktigade att fullfölja hans arbete

PARTIET, HISTORIA Revolutionären och teoretikern Vladimir Iljitj Lenin, som ägnade sitt liv åt kampen för att…

Kommer nationens eller arbetarklassens intresse först under krigsförhållanden?

TEORI & HISTORIA I alla kapitalistiska länder finns det två ”nationer” – arbetarnas och borgarklassens. De har…

Myndigheterna reser Leninstaty i Melitopol – har de blivit kommunister?

UTRIKES Den imperialistiska invasionen av Ukraina har pågått i över ett halvår och ser inte ut…

Vad hände under en vecka som den här i historien?

HISTORIA Är vi medvetna om vad av dagens skeenden som kommer att hamna i historieböckerna, och…

104 år sedan Oktoberrevolutionen

PARTIET Idag för 104 år sedan ägde Oktoberrevolutionen rum. Ingen annan händelse har präglat människornas liv…

Proletariatets diktatur hos Marx och Engels

TEORI & HISTORIA Finns det något begrepp som varit så omtvistat som proletariatets diktatur? Av politiska…

Arbetararistokratin och cheferna

TEORI & HISTORIA Begreppet arbetararistokrati dyker då och då upp i den marxistiska debatten och så…

SKPs kommunistiska grundkurs startar snart

PARTIET Fler än femton gånger har Sveriges mest populära grundkurs i kommunism hållits. Nu är det…