”Lika lön för lika arbete” – ett bedrägeri från arbetsgivare och fack

KRÖNIKA Nästan alla fackförbund har anammat principen om individuell och differentierad lönesättning. Ett av dem är…