Regeringen garanterar elhandeln

INRIKES Nu rapporteras att regeringen kommer att dela ut hundratals miljarder i krisstöd till energibolagen för att…