Fem procents lönesänkning i juni

INRIKES Enligt preliminära siffror från Medlingsinstitutet har svenska arbetares löner minskat med lite över 5 procent…

Lönsamheten stiger för att lönerna sjunker

INRIKES De svenska företagens lönsamhet har blivit större under årets första kvartal, jämfört med samma kvartal…

Byggnads undertecknar det senaste i en lång rad lönesänkningsavtal

FACKLIGT Igår kom Byggnads och motparten Byggnadsföretagen överens om det största kollektivavtalet inom branschen, Byggavtalet. Avtalet…

Medlingsinstitutet försöker dölja de sjunkande lönerna

INRIKES Lönerna har stigit med 2,9 procent i februari, förklarar Medlingsinstitutet och pratar om både löneökningstakt…

Transportavtal klart – lönesänkningar väntar

FACKLIGT Transport har enats med motparten Transportföretagen om ett tvåårigt avtal med sammanlagda löneökningar på omkring…

Kommunal följer i industrins spår – rejäla reallönesänkningar

FACKLIGT Efter att industriavtalet skrevs under har förhandlingarna för flera andra kollektivavtal avslutats. Kommunal, som har…

Ökningen av matpriserna förra året störst sen 50-talet

INRIKES I en rapport visar Statistiska Centralbyrån (SCB) att matpriserna stigit med ungefär 20 procent det…

Lönernas andel av handelns vinster allt mindre

FACKLIGT Av den totala vinst som företagen inom handelsbranschen gör kommer en allt mindre andel de…

Fortsatt lönesänkning i december

INRIKES Medlingsinstitutets senaste lönestatistik visar att reallönen sjönk med 7,1 procent i december jämfört med samma…

Reallönerna sjönk med över 8 procent i november

INRIKES Enligt färsk statistik från Medlingsinstitutet sjönk den genomsnittliga reallönen med omkring åtta och en halv…