Läkemedelsbrist kan leda till inställda operationer

INRIKES Läkemedelsbristen kan leda till att operationer måste ställas in på svenska sjukhus. I 20 av…