Luftföroreningar farligt höga vid många förskolor

INRIKES, MILJÖ Sveriges Radios Ekot har genomfört en granskning som visar att hälften av landets förskolor…

Luftföroreningar leder till ökad sjukfrånvaro

INRIKES Forskare från Umeå universitet visar att det finns ett tydligt samband mellan ökande luftföroreningar och…

Hundratusentals dör av förorenad luft varje år i Europa

Nästan alla medelstora städer och storstadsområden i Sverige har hälsofarlig luft, och enkom i Sverige dör…

Luftföroreningar ett lika stort hot som klimatpåverkan

KLIMAT FN:s meteorologiska organisation WMO konstaterar nu att klimatförändringar och luftkvalitet kan inte behandlas åtskilda. Det…

Demens och smutsig luft

VETENSKAP En ny studie som gjorts på personer som bor i Stockholms innerstad visar att de…

Luftföroreningarna gör oss sjuka

MILJÖ I en ny studie som refereras av Supermiljöbloggen visas att luftföroreningar beräknas orsaka 6 700…

Cancer tydligt kopplad till föroreningar

KLIMAT Mer än 10 procent av alla cancerfall i Europa orsakas av föroreningar visar en ny…

Dålig luftkvalitet ökar risken för covid-19 hos unga

INRIKES Forskare vid Karolinska Institutet har kunnat hitta samband mellan luftföroreningar och ökad risk för covid-19…