Om Pinochet, Lundin Oil och militärindustrin i veckans Radio Kommunist

PARTIET Radio Kommunist sänds via Facebook varje vecka av Sveriges Kommunistiska Parti i Malmö. Veckans avsnitt…