Polisrepression mot pro-palestinska demonstranter under LL-demonstrationen i Berlin

UTRIKES PARTIET Den årliga Luxemburg-Liebknecht-demonstrationen i Berlin hedrar minnet av de två revolutionärerna som den fått…