EU – kapitalets union, inte folkens

PARTIET, UTRIKES I december 2022 antog det Europeiska Kommunistiska Initiativet ett uttalande i samband med att…