Kriget mot civilbefolkningen i Gaza

UTRIKES Kriget som Israel för mot Gaza är ett folkmord på civila, barn, kvinnor, män, sjuka,…