Debatt: Visa solidaritet med det iranska proletariatet!

DEBATT Eiga Fatahi skriver i Riktpunkt om det iranska proletariatets kamp och de behov av solidaritet…