Klagosånger ur folkdjupet och segertoner från välfärdseliten – föreställning i Malmö

KULTUR Den 12 augusti kommer föreställningen Välfärdsvisor att sättas upp i Manegen, inom ramen för Malmöfestivalen. Föreställningen riktar…