En klassmedveten tidning!

Läs RiktpunKt - En kommunistisk månadstidnings som ger dig värdefull kunskap

Alla inlägg taggade "Mao"

  • Vad är Maoism?

    Det pågår tydligen en debatt i periferin av SKP huruvida maoismen är en revolutionär eller reaktionär teori. Det verkar vid en första betraktelse av debatten...

  • Maoismen är inte revolutionär

    Min artikel om maoismen som publicerades i november i år i Riktpunkt har rönt en viss uppmärksamhet bland maoisterna. Det är positivt och tyder ju...

  • Mao och motsättningarna

    En kamrat sa en gång till mig att Maos Om motsättningar var en pedagogisk framställning av dialektiken – halva texten består ju av exempel! Det...