Vad är Maoism?

Det pågår tydligen en debatt i periferin av SKP huruvida maoismen är en revolutionär eller reaktionär…

Maoismen är inte revolutionär

Min artikel om maoismen som publicerades i november i år i Riktpunkt har rönt en viss…

Mao och motsättningarna

En kamrat sa en gång till mig att Maos Om motsättningar var en pedagogisk framställning av…