”Det förflutna togs tillbaka”

Om kontrarevolutionen 1989 i DDR, den kapitalistiska oordningens återkomst efter dess undergång, om vetenskaplig världsåskådning och…