Detta är inte torka, det är plundring – massiva protester mot vattenbrist i Uruguay

UTRIKES I Uruguay råder den värsta torkan på 74 år. Nödläge har utlysts i Montevideo, och…