Uttalande från det 13e Mötet för Europeiska Kommunistiska Ungdomsorganisationer

I egenskap av kommunistiska ungdomsorganisationer som deltar i Mötet för Europeiska Kommunistiska Ungdomsorganisationer (MECYO) bekräftar vi…