Den glada pensionären

KRÖNIKA Jag är glad och nöjd. Jag är bland de 1,2 miljoner pensionärer av sammanlagt 2,3 miljoner…