EU-rådet föreslår inskränkningar i medias frihet

UTRIKES EU-rådet har nu lagt fram ett lagförslag för en lag om mediefrihet, European Media Freedom…