USA förstärker den militära ockupationen av Jemen

UTRIKES Genom att använda den nuvarande vapenvilan för att säkert kunna flytta runt personal så förstärker…

Nej till krig mot Iran!

Under den parollen tillsammans med nej till sanktioner och nej till diktaturen i Iran anordnade i…

Gemensamt upprop från kommunist- och arbetarpartierna
– Vi står i solidaritet med det iranska folket och mot något som helst utländskt ingripande i Irans interna angelägenheter

De kommunist- och arbetarpartier som skriver på detta uttalande har med oro följt den senaste händelseutvecklingen…

Irans Tudehparti firade sin 75:e årsdag

Den 2 oktober firade Tudehpartiet, det äldsta politiska partiet i Iran, sin 75:e årsdag. Irans Tudehparti…

Brysselattentaten

På tisdagen den 22 mars, sände islamiska statens blinda terror chockvågor genom Bryssel, och bortom det.…

För fred i Mellanöstern

Representanter från Iranska Folkets Fedaian Axariat, Iraks Kommunistiska Parti, Irans Tudeh Parti och Sveriges Kommunistiska Parti…

Islamismen – imperialismens skapelse och spegelbild

Med anledning av det nya tragiska terrorattentatet i Paris (13/11-2015) som kostade minst 129 människor livet,…