De små företagen – kan mikroföretagare vara allierade till arbetarklassen?

TEORI OCH HISTORIA Riktpunkt presenterade tidigare i år två artiklar om klasserna och skikten i det…