Det ska bli enklare att kamerabevaka

INRIKES Det ska bli enklare att få tillstånd att genomföra kameraövervakning. I alla fall om regeringen…

Förslag om utökade befogenheter för ordningsvakter till riksdagen

INRIKES Idag har riksdagen fått propositionen En ny lag om ordningsvakter att ta ställning till av regeringen. Om…

Skärpta straff för stöd till terrorism

INRIKES I somras infördes en samlad lag mot terrorismbrott av den förra regeringen. Den bygger den…

Regeringen vill göra det lättare att säga upp föräldrar till kriminella – BRIS kritiska

INRIKES Den andra mars gjorde regeringen ett så kallat tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare bostäder. Det ursprungliga…

Regeringen slår nästa slag mot invandringen

INRIKES I slutet av förra veckan skickade regeringen en lagrådsremiss innehållandes skärpningar av anhöriginvandring och möjligheten…

Moderaterna vill ha vinststopp i friskolorna

INRIKES De regeringsbildande högerpartierna har kommit överens om att införa ett vinststopp för nya eller nyss…

Moderaterna lockar med låtsasreformer av ekonomin

VAL 2022 Moderaterna förnekar sig inte. Nu pratar man om tre ”reformer” som man vill genomföra om…

Både Sverige och Finland snubblande nära Nato-medlemskap

INRIKES Sverigedemokraterna har öppnat för att stödja ett svenskt medlemskap i Nato – om Finland ansöker.…

8 mars i Stockholm

PARTIET Igår var det den internationella kvinnodagen och Sveriges Kommunistiska Parti deltog i uppmärksammandet av den.…

En lektion i att vända kappan efter vinden – Ulf Kristersson och flyktingarna

INRIKES Häromdagen uttalade sig Ulf Kristersson om flyktingvågen som kommer i den ryska invasionens kölvatten. Vi…