Försämringar av LAS är ett slag mot arbetarungdomen

Moderata Ungdomsförbundets propaganda för försämringar av lagen om anställningsskydd, LAS-reglerna och försämringar av fackets inflytande vid…

Försämringar av LAS är ett slag mot arbetarungdomen

Moderata Ungdomsförbundets propaganda för försämringar av lagen om anställningsskydd, LAS-reglerna och försämringar av fackets inflytande vid…