HELGLÄSNING. Den nationella självständigheten

Under hösten har det pågått en diskussion i Riktpunkt om den nationella självständigheten, vi återpublicerar här…