Radio Kommunist: den nationella frågan och staten

PARTIET Ett nytt avsnitt av Radio Kommunist har publicerats. I det diskuterar Jan och Victor den…

HELGLÄSNING. Den nationella självständigheten

Under hösten har det pågått en diskussion i Riktpunkt om den nationella självständigheten, vi återpublicerar här…

Nationen och socialismen

Är nationen en social konstruktion? Står idén om nationen i vägen för socialismen? Finns det någon…