De tyska kommunisternas miljöprogram, del 1: Samhälle och natur bildar en motsägelsefull enhet

TEORI, MILJÖ, KLIMAT De tyska kommunisterna i Kommunistische Organisation har utgivit ett miljöprogram som heter Teser…

Tätortsnära skog mindre skyddad – trots att den är viktigare för människorna

INRIKES Skogen som finns nära tätorterna har viktiga sociala värden som påverkar människors möjlighet att komma…

Naturvistelse är bra för barn – men alla har inte samma tillgång

INRIKES I en ny forskningssammanställning visar Folkhälsomyndigheten att det för med sig positiva hälsoeffekter för barn…

Protest mot oljebolagen i Norge – Nordic Rebellion

KLIMAT En veckas protestaktioner mot oljebolagen har genomförts av Extinction Rebellion i Norge. Veckan kallades Nordic…

Statliga Sveaskog polisanmält

Efter skogsavverkning i ett Natura 2000-område där en sällsynt orkidé växer polisanmäldes Sveaskog av länsstyrelsen i…

Brasilien ökar användningen av gifter i jordbruket

UTRIKES Att köpa äpplen från Brasilien kan äventyra din hälsa – nej, så står det inte…

En känga åt allemansrätten – strandnära exploatering för överklassen

INRIKES Under 2019 har det på uppdrag av regeringen pågått en strandskyddsutredning i Sverige. Utredningen presenterades…

Träd, svampar och en ny syn på evolutionen

INRIKES Trädens roll i jordens ekosystem är betydligt mer komplex än vad man tidigare förstått. I…

Amazonasskogen säljs

I en hemlig inspelning av ett ministermöte som hölls den 22:a april uppgav brasilianska miljöministern Ricardo…

Afrika riskerar ”strandade” naturtillgångar

I nyhetsmagasinet Syre från den 7 november kan vi läsa att det på den afrikanska kontinenten…