Över 5 % av världens jordbruksproduktion förloras genom katastrofer

MILJÖ FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization, FOA) har under de senaste tio åren…

Minst 35 personer döda i översvämningar i Sydkorea

UTRIKES Enorma mängder regn som fått en damm att svämma över och som orsakat jordskred har…