Naturskog ska skövlas i Ånge

MILJÖ Riktpunkt har förut skrivit om att gamla naturskogar med stor artrikedom hotas av brutal avverkning,…

Gamla naturskogar i Sverige kalhuggs i rasande takt

MILJÖ Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur läget är för gamla, naturliga skogar där avverkningen…