Minska utsläppen från fossilbaserad plast – välvilliga ord från Naturvårdsverket

MILJÖ Plast hör till de sopor som i väldigt hög grad förbränns – faktiskt kommer över…